Vurmalı Dünyasını Çocuklara Tanıtırken...


Bendir'den Tumba'ya kadar farklı vurmalı çalgıları tanıttığım okul öncesi ziyaretlerime yeniden başlıyorum... Davuldaki yeteneğimin kısıtlılığını fark etmeye başladığım yıllarda İzmir Çankaya'daki küçük dükkandan aldığım bendir sadece beni değil, Ümit, Serhan Erkol ve Barış Güvenenler'i da epey etkilemiş doğaçlama müziğe ilgimizi arttırmıştı... Ardından ucuz bir bongoya kendi çabamla taktığım deri, hırdavatçılardan aldığım ziller, çok iyi bir ses çıkarmayan tumba, askerlik dönemimde yaptırdığım (ilginç bir hikayesi olan) el yapımı tabla, mısırdan alınan darbuka ile perküsyon ailemi küçük çaplı genişletmiştim... Davula göre daha fazla çalma imkanı bulduğum enstrümanları özellikle sokak müziği yaparken kullanıyordum. Bazı parçalarının Eskişehir ve Diyarbakır'ı da gördüğü bu enstrümanlar anaokullarına yaptığım danışmanlık sürecimde zaman zaman bana eşlik etmekteler... Tasavvuf dan halk müziğine, latin müzikten caza kadar farklı müzik türleri ile bendir, darbuka, yumurta, bongo ve tumba enstrümanlarımı tanıtırken sadece çocuklar değil bende çok eğleniyorum...